Carving

آموزش خطاطی و حکاکی

کارگاه آموزش خطاطی و حکاکی
آموزش خوش نویسی و طراحی

معرفی کاروینگ - ( آشنایی با اصول ، مبانی و اصطلاحات کاروینگ) - آموزش طراحی مقدماتی - شناخت ابزارکاروینگ و استفاده از آن - شناخت سنگ ها و خصوصیات فیزیکی بصری آن

فرم ثبت نام

خطاطی روی سنگ های نیمه قیمتی

ارتقاء شناخت و توان طراح - شناخت ابزار پیشرفته کاروینگ - آموزش اجرای سه بعدی( x, y, z ) - ساخت محصول فرمینگ و انتزاعی

فرم ثبت نام

حکاکی پیشرفته

طرح شناسی و ایده پردازی - قدرت انتقال طرح سه بعدی به روی سطوح سنگ - اجرای محصول نهایی - حجم با اجرای جزئیات - اجرا روی سنگ های عقیق ، یشم و ...

فرم ثبت نام

ورود ثبت