Jewellery Maker

طلا و جواهرسازی

کارگاه آموزش طلا سازی
نورد و ذوب فلزات قیمتی

شناخت ابزار و آشنایی با فلزات و کار با فلزات ارزان قیمت کار دست و ساخت با فلزات ارزان قیمت

فرم ثبت نام

آموزش طلا سازی و جواهرسازی

کار با فلزات گرانبها - ساخت و طراحی - موم ساخت پایه جواهرات کار دست - قالب و موم

فرم ثبت نام

تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرات

آموزش نحوه تعمیر فلزات گرانبها، روش های مختلف پیاده سازی جوهرات از پایه، نوع برخورد با انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بروی پایه ی طلا و نقره یا پلاتین و همچنین روند آبکاری و سند پلاست

فرم ثبت نام

ورود ثبت