Lapidary

گوهرتراشی

کارگاه آموزش گوهرشناسی
آموزش گوهرتراشی دامله

تئوری گوهرتراشی دامله، ابزارشناسی، اسلایس کردن و حبه کردن گوهر، پلیش و اتمام کار تراش گوهر نیمه گرانبها، ( تراش های یمنی، نجفی، فیروزه ای، دایره، اشک و ... ) آموزش انواع تراش فانتزی دامله ( مربع، مستطیل، قلب و ... ) آموزش تراش دامله گوهرهای گرانبها و رکاب گذاری گوهر، بازدیدهای علمی از معادن یا نمایشگاه ها در صورت تمایل دانشجو و دارا بودن شرایط لازم آموزش تربیت مدرس برای گروه تراش مشتمل بر ( کارورزی، تراش انواع سنگ، آموزش تدریس، آموزش مدیریت جمعی)

فرم ثبت نام

آموزش گوهرتراشی فست

تئوری زاویه تراشی و ابزارشناسی، آموزش تراش های برلیان کات، امرالد، فرنچ، مارکیز تئوری و نقشه خوانی، آموزش تراش های ( بیضی، قلب، اشک، تری انگل، کوشن، پرنس، رادیانت)، بازدیدهای علمی از معادن و کارگاه های گوهرتراشی آموزش تراش گوهرهای زمرد و یاقوت، بازدیدهای علمی از معادن و کارگاه های نگین تراشی، بازدید نمایشگاهی در صورت تمایل دانشجو و دارا بودن شرایط لازم آموزش تربیت مدرس برای گروه تراش مشتمل بر ( کارورزی، تراش انواع سنگ، آموزش تدریس، آموزش مدیریت جمعی)

فرم ثبت نام

آموزش هنر فیروزه کوبی

توانایی کار مناسب - تهیه فیروزه مناسب جهت فیروزه کوبی - لاک زنی زمینه و سطح کار توانایی چیدمان فیروزه دانه بندی شده بر روی زمینه آن و پر کردن فواصل خالی بین سنگ های فیروزه - توانایی آب ساب نمودن سطح کار - پرداخت قسمت فلزی - پرداخت قسمت های فیروزه کوب شده

فرم ثبت نام

ورود ثبت